Zavzeto delamo

Vsak torek se dobivamo na sestankih, kjer se ukvarjamo z gradbenimi, ekonomskimi in marketinškimi vprašanji.

INVESTITOR: DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA

OBJEKT: TABORNIŠKI CENTER

VRSTA GRADNJE: ODSTRANITEV OBJEKTA IN NOVOGRADNJA
GRADBENO DOVOLJENJE: RS UE Ljubljana, Izpostava Bežigrad
Štev.: 351-1827/2013-13 z dne 4.10.2013

PROJEKTANT: Jereb in Budja arhitekti d.o.o.,
Kočenska 5, 1000 Ljubljana

ODGOVORNI VODJA
PROJEKTA: Blaž Budja, u.d.i.a., ZAPS 1268
NADZOR: OSTRIA, okoljski inženiring, d.o.o.

Sojerjeva ulica 40, Ljubljana, 1000 Ljubljana

ODGOVORNI NADZORNIK: Gregor Lipar, u.d.i.g., IZS G-3091
KOORDINATOR ZA VARSTVO: Idila projekt d.o.o.,
Rotarjeva ul. 1, Ljubljana;
Bojan Srovin, var. inž.

IZVAJALEC: STORITVE Z GRADBENIMI STROJI IN

POSLOVNO SVETOVANJE
MATJAŽ SPREITZER s.p.,
Pot na Debeli hrib 56, 1291 Škofljica
ODGOVORNI VODJA DEL: Damijan ZALAR, d.i.g., IZS G-3956