Pri izgradnji taborniškega centra nam finančno in materialno pomaga podjetje Lafarge.