Arcadia podarila svetila

Arcadia nam materialno pomaga pri izgradnji taborniškega centra.

Podarili so nam razsvetljavo za celoten taborniški center.