Pri nadzoru gradnje taborniškega centra nam pomaga podjetje MCM – inženiring.