Predstavitev Taborniškega centra na 37. skupščini ZTS

V soboto, 17. marca, smo predstavniki rodu Bičkova skala na skupščini Zveze tabornikov Slovenije
navzočim predstavili bodoči taborniški center za Bežigradom. Nastopili smo pred množico preko
stotih načelnikov in starešin, prihajajočih iz skoraj vseh taborniških rodov v Sloveniji. Predstavili smo
potrebo po gradnji nove hiške, nismo pa pozabili tudi na vizijo taborniškega centra – prostora za
združevanje, ustvarjanje in načrtovanje bodočnosti taborništva v ožji ali širši okolici. Prisotni so
predstavitev z velikim zanimanjem pozdravili s taborniškim mmm-jem ali aplavzom. Upamo, da smo
morda še kakšnega tabornika navdušili za pomoč pri uresničitvi našega čudovitega projekta.